Välkommen till Delphi Data Protection Blog! Vi kan förvänta oss stora förändringar i kraven på företags och myndigheters hantering av data. Inom EU pågår nämligen en lagstiftningsprocess om en ny reglering om skydd för personuppgifter ("dataskyddsförordningen"). Den här bloggen drivs av jurister i Advokatfirman Delphis TMT/IP-grupp i samarbete med Christine Kirchberger, doktorand vid Institutet för rättsinformatik på Stockholms universitet. Bloggen syftar till att öka medvetenheten om den kommande regleringen och peka på hur reglerna på dataskyddsområdet kan komma att ändras. Vi följer utvecklingen och uppdaterar självklart även om andra nyheter på området.

Kontakt

Delphi Data Protection Blog drivs av jurister i Advokatfirman Delphis TMT/-IP-grupp i samarbete med Christine Kirchberger, doktorand vid Institutet för rättsinformatik (IRI), Stockholms universitet.

                   frida-solding-web-stor
Peter Nordbeck/Partner   Frida Solding/Associate
peter.nordbeck@delphi.se frida.solding@delphi.se
Mobile: +46709252501      Mobile: +46709252532

  sara-olofsson-web-stor                 
Sara Olofsson                      Adam Odmark/Associate 
sara.olofsson@delphi.se  adam.odmark@delphi.se
Mobile: +46 709 25 25 74  Mobile: +46709252528

christine
Christine Kirchberger      
Institutet för
rättsinformatik,
Stockholms universitet
christine.kirchberger@
juridicum.su.se
Twitter: iinek • Webb: iinek.net 

Posted in | Leave a comment
  • ANSVAR – RÄTTIGHETER – INTEGRITET

    Innehållet i denna blogg är av allmän karaktär och är inte att betrakta som rådgivning. Användning av innehållet på bloggen sker på egen risk. Advokatfirman Delphi ansvarar inte för innehållet på de webbplatser som Delphis webbplats länkar till. Vid länkning till denna blogg eller till Delphis webbplats skall länkning göras till startsidan. Advokatfirman Delphi kan inte garantera säker överföring eller konfidentiell hantering av information som överförs via webbplatsen. Kommunikation till Advokatfirman Delphi via webbplatsen innebär inte att det föreligger ett klient-/rådgivarförhållande mellan Advokatfirman Delphi och avsändaren. Advokatfirman Delphi förbehåller sig alla rättigheter till innehållet på webbplatsen. För de områden på webbplatsen där andra villkor för användande anges skall dessa gälla.