Välkommen till Delphi Data Protection Blog! Vi kan förvänta oss stora förändringar i kraven på företags och myndigheters hantering av data. Inom EU pågår nämligen en lagstiftningsprocess om en ny reglering om skydd för personuppgifter ("dataskyddsförordningen"). Den här bloggen drivs av jurister i Advokatfirman Delphis TMT/IP-grupp i samarbete med Christine Kirchberger, doktorand vid Institutet för rättsinformatik på Stockholms universitet. Bloggen syftar till att öka medvetenheten om den kommande regleringen och peka på hur reglerna på dataskyddsområdet kan komma att ändras. Vi följer utvecklingen och uppdaterar självklart även om andra nyheter på området.

World Economic Forum och dataskydd

Utvecklingen av teknologi och dess relation till dataskydd intresserar inte bara EU institutionerna. World Economic Forum har ett spännande initiativ – Rethinking Personal Data inom sitt Global Agenda Council on Data-Driven Development 2014-2016.

Initiativet undersöker möjligheterna av big data (se tidigare inlägg), speciellt i samband med   beredskap inför katastrofer, men även hälsa och den internationella utvecklingen.

The council will work to put in place frameworks and business incentives for the creation of shared data resources for the purposes of international development. These would link and share a variety of data sets (personal, governmental, passively collected, private). The purposes is to create something that can be scaled and used at all levels. The areas it will cover include disease outbreak, global health, disaster preparedness and the food/energy/water nexus.

Flera forskningsinstitut och internationella företag deltar i initiativet, t.ex. Massachusetts Institute of Technology (MIT) Media Laboratory, MasterCard och Intel Corporation, och några rapporter har redan publicerats, t.ex. Rethinking Personal Data: A New Lens for Strengthening Trust.

Utvecklingen av initiativet kommer att vara mycket intressant, speciellt för privacy by design och dataskydd rent allmänt.

This entry was posted in Internationellt. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment .

Kommentera

  • ANSVAR – RÄTTIGHETER – INTEGRITET

    Innehållet i denna blogg är av allmän karaktär och är inte att betrakta som rådgivning. Användning av innehållet på bloggen sker på egen risk. Advokatfirman Delphi ansvarar inte för innehållet på de webbplatser som Delphis webbplats länkar till. Vid länkning till denna blogg eller till Delphis webbplats skall länkning göras till startsidan. Advokatfirman Delphi kan inte garantera säker överföring eller konfidentiell hantering av information som överförs via webbplatsen. Kommunikation till Advokatfirman Delphi via webbplatsen innebär inte att det föreligger ett klient-/rådgivarförhållande mellan Advokatfirman Delphi och avsändaren. Advokatfirman Delphi förbehåller sig alla rättigheter till innehållet på webbplatsen. För de områden på webbplatsen där andra villkor för användande anges skall dessa gälla.