Välkommen till Delphi Data Protection Blog! Vi kan förvänta oss stora förändringar i kraven på företags och myndigheters hantering av data. Inom EU pågår nämligen en lagstiftningsprocess om en ny reglering om skydd för personuppgifter ("dataskyddsförordningen"). Den här bloggen drivs av jurister i Advokatfirman Delphis TMT/IP-grupp i samarbete med Christine Kirchberger, doktorand vid Institutet för rättsinformatik på Stockholms universitet. Bloggen syftar till att öka medvetenheten om den kommande regleringen och peka på hur reglerna på dataskyddsområdet kan komma att ändras. Vi följer utvecklingen och uppdaterar självklart även om andra nyheter på området.

Trialogförhandlingarna är igång

Före sommaren började trialogförhandlingarna mellan Kommissionen, Rådet och Europaparlamentet, strax efter att Rådet lämnade sin ståndpunkt (läs mer om det i våra tidigare inlägg den 15 och 16 juni).

Den 24 juni 2015 träffades Jan Philipp Albrecht (rapporteur för Europaparlamentet), Kommissionären Věra Jourová och justitieministrarna från Lettland och Luxemburg (avgående och tillträdande ordförande i Rådet) för första gången. Enligt uppgifter från Jan Albrecht bekräftades att skyddsnivån i den kommande dataskyddsförordningen inte får ligga lägre än nuvarande direktivet. Före sommarpausen (14 juli) ägde ett till möte rum där man bl.a. diskuterade överföring av personuppgifter till tredje land.

Efter sommaren fortsätter förhandlingarna med diskussioner om bl.a. de grundläggande principerna i förslaget samt individers rättigheter och tekniska-organisatoriska åtgärder som personuppgiftsansvariga ska genomföra.

Rådet har börjat publicera flera dokument som förberedelse till förhandlingarna. De flesta finns tillgängliga här. En översikt på engelska över de olika versioner av förslaget (Kommissionens, Europaparlamentets och Rådets) finns tillgänglig via Rådet som pdf. Den Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) har även lanserat en app som möjliggör en jämförelse mellan de olika versionerna.

Kommissionären Věra Jourová är optimistisk till att en färdig text är klar mot slutet av året.

Vi håller er självklart uppdaterade om processen här på bloggen!

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment .

Kommentera

  • ANSVAR – RÄTTIGHETER – INTEGRITET

    Innehållet i denna blogg är av allmän karaktär och är inte att betrakta som rådgivning. Användning av innehållet på bloggen sker på egen risk. Advokatfirman Delphi ansvarar inte för innehållet på de webbplatser som Delphis webbplats länkar till. Vid länkning till denna blogg eller till Delphis webbplats skall länkning göras till startsidan. Advokatfirman Delphi kan inte garantera säker överföring eller konfidentiell hantering av information som överförs via webbplatsen. Kommunikation till Advokatfirman Delphi via webbplatsen innebär inte att det föreligger ett klient-/rådgivarförhållande mellan Advokatfirman Delphi och avsändaren. Advokatfirman Delphi förbehåller sig alla rättigheter till innehållet på webbplatsen. För de områden på webbplatsen där andra villkor för användande anges skall dessa gälla.