Välkommen till Delphi Data Protection Blog! Vi kan förvänta oss stora förändringar i kraven på företags och myndigheters hantering av data. Inom EU pågår nämligen en lagstiftningsprocess om en ny reglering om skydd för personuppgifter ("dataskyddsförordningen"). Den här bloggen drivs av jurister i Advokatfirman Delphis TMT/IP-grupp i samarbete med Christine Kirchberger, doktorand vid Institutet för rättsinformatik på Stockholms universitet. Bloggen syftar till att öka medvetenheten om den kommande regleringen och peka på hur reglerna på dataskyddsområdet kan komma att ändras. Vi följer utvecklingen och uppdaterar självklart även om andra nyheter på området.

Reaktioner på Rådets gemensamma ståndpunkt

Today we’ve moved closer to a modernised & harmonised #dataprotection framework. http://t.co/ODYlkuNzPb #EUdataP https://t.co/oZgIR0P89n

— EU Council (@EUCouncil) June 15, 2015

Gårdagens möte av Rådet var ett viktigt steg på vägen till en ny dataskyddsförordning.

Reaktioner av Europaparlamentet och Kommissionen 

Som nämnt tidigare, är flera punkter fortfarande omdiskuterade, så trialog förhandlingarna under resten av året blir spännande att följa. Rådets gemensamma ståndpunkt välkomnades dock av både Europaparlamentet och Kommissionen.

Europaparlamentet gick ut med ett pressmeddelande efter beslutet. Jan Philipp Albrecht (Greens, DE) sa bl.a.:

The challenge is now to reconcile the two sides, to ensure that the reform provides reliable and high common standards of data protection, and reach an agreement on this before the end of the year.

There are clearly differences, notably on consumer rights and the duties of businesses. However, if we can negotiate constructively and pragmatically, it should be possible to deliver a compromise acceptable to both sides within the timeframe. This outcome would benefit everyone and show that the EU takes the concerns of its citizens in the digital age seriously.

Ordföranden i LIBE utskottet, Claude Moraes (S&D, UK), ska leda trialog förhandlingarna. Moraes uttalade i Europaparlamentet pressmeddelande :

Despite the difficult negotiations involved, the Parliament, led by the Rapporteur Jan Albrecht, will work towards finding a swift agreement on the Data Protection Regulation by the end of 2015 which will set out a robust, modern, consistent and higher level of protection for the years to come.

Även Kommissionen underströk i ett pressmeddelande idag att målet är en färdig dataskyddsförordning i slutet av året. Kommissionären Věra Jourová uttalade:

Today we take a big step forward in making Europe fit for the digital age. Citizens and businesses deserve modern data protection rules that keep pace with the latest technological changes. High data protection standards will strengthen consumers’ trust in digital services, and businesses will benefit from a single set of rules across 28 countries. I am convinced that we can reach a final agreement with the European Parliament and the Council by the end of this year.

 

Reaktioner av allmänheten och branschen

Bortsett från många positiva reaktioner till själva antagandet av ett gemensamt ståndpunkt, påpekades flera utmaningar med Rådets ståndpunkt.

Tidigare kommissionär Viviane Reding som är en av mödrarna till förslaget uttalade via Twitter:

I sin nuvarande roll som ledamot i Europaparlamentet understryker hon fortfarande vikten av fler rättigheter för individer och fler fördelar för företag.

Allmänhetens reaktioner till Rådets ståndpunkt var väldigt olika. EDRi (European Digital Rights) and Privacy International tyckte t.ex. att

The objective of modernisation has not been achieved. Key elements of modernisation have been weakened to the point of meaninglessness. Rules on data breaches, privacy by design and, especially profiling, are far too weak and unclear.

Å andra sidan befarar företag som Tysklands SAP SE, Cisco Systems Inc och Amazon.com Inc att de nya reglerna kommer att stoppa Europas molntjänster och introducera osäkerhet i B2B (business to business) förhållanden.

Reaktionerna är med andra ord väldigt blandade, men fokus ligger just nu på att nå en färdig förordning under 2015. Som tidigare nämnt inleds trialog förhandlingarna mellan Europaparlamentet, Rådet och Kommissionen den 24 juni 2015. En gemensam presskonferensen är planerad samma dag kl 14.00.

Som de olika ståndpunkterna ser ut idag är det flera bestämmelse som kan leda till omfattande diskussioner. Kommissionären Věra Jourová är dock övertygad att förordningen är klar tills slutet av året.

This entry was posted in Internationellt, Nyheter. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment .

Kommentera

  • ANSVAR – RÄTTIGHETER – INTEGRITET

    Innehållet i denna blogg är av allmän karaktär och är inte att betrakta som rådgivning. Användning av innehållet på bloggen sker på egen risk. Advokatfirman Delphi ansvarar inte för innehållet på de webbplatser som Delphis webbplats länkar till. Vid länkning till denna blogg eller till Delphis webbplats skall länkning göras till startsidan. Advokatfirman Delphi kan inte garantera säker överföring eller konfidentiell hantering av information som överförs via webbplatsen. Kommunikation till Advokatfirman Delphi via webbplatsen innebär inte att det föreligger ett klient-/rådgivarförhållande mellan Advokatfirman Delphi och avsändaren. Advokatfirman Delphi förbehåller sig alla rättigheter till innehållet på webbplatsen. För de områden på webbplatsen där andra villkor för användande anges skall dessa gälla.