Välkommen till Delphi Data Protection Blog! Vi kan förvänta oss stora förändringar i kraven på företags och myndigheters hantering av data. Inom EU pågår nämligen en lagstiftningsprocess om en ny reglering om skydd för personuppgifter ("dataskyddsförordningen"). Den här bloggen drivs av jurister i Advokatfirman Delphis TMT/IP-grupp i samarbete med Christine Kirchberger, doktorand vid Institutet för rättsinformatik på Stockholms universitet. Bloggen syftar till att öka medvetenheten om den kommande regleringen och peka på hur reglerna på dataskyddsområdet kan komma att ändras. Vi följer utvecklingen och uppdaterar självklart även om andra nyheter på området.

Rapport från veckans möte i Rådet

Tidigare i veckan hölls ett möte i Rådet där diskussioner bland annat fördes om förslaget till dataskyddsförordning. Efter mötet publicerade Rådet ett pressmeddelande där de olika mötesdiskussionerna beskrivs. Så här beskrivs Rådets diskussion kring den kommande dataskyddsförordningen:

Data Protection Regulation
The Council held a policy debate on certain issues relating to the proposal for a regulation setting out a general EU framework for data protection. Ministers broadly supported the draft provisions as regards the territorial scope of the regulation and confirmed the understanding that international transfers of personal data to third countries should take place on the basis of key principles contained in chapter V of the draft regulation. Ministers agreed that more technical work will need to be done on important aspects of this chapter and that the question of alternative models for international data transfer will need to be studied in depth. The Council confirmed that the work will continue at a technical level on the basis of the progress achieved so far on: pseudonymisation as an element of the risk-based approach, portability of personal data for the private sector and obligations of controllers and processors. Whilst a majority of delegations appeared to be of the opinion that the scope of the profiling provision in the future regulation should, like the current Directive 95/46/EC, limit itself to regulating automated decision-making that has legal effects or significantly affects individuals, some other delegations pleaded in favour of specific provisions on profiling. Work at a technical level should therefore continue on that basis.

Pressmeddelandet kan du läsa i sin helhet här. Om du även vill se en video från Rådets presskonferens efter mötet kan du göra det här.

This entry was posted in Internationellt, Nyheter. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment .

Kommentera

  • ANSVAR – RÄTTIGHETER – INTEGRITET

    Innehållet i denna blogg är av allmän karaktär och är inte att betrakta som rådgivning. Användning av innehållet på bloggen sker på egen risk. Advokatfirman Delphi ansvarar inte för innehållet på de webbplatser som Delphis webbplats länkar till. Vid länkning till denna blogg eller till Delphis webbplats skall länkning göras till startsidan. Advokatfirman Delphi kan inte garantera säker överföring eller konfidentiell hantering av information som överförs via webbplatsen. Kommunikation till Advokatfirman Delphi via webbplatsen innebär inte att det föreligger ett klient-/rådgivarförhållande mellan Advokatfirman Delphi och avsändaren. Advokatfirman Delphi förbehåller sig alla rättigheter till innehållet på webbplatsen. För de områden på webbplatsen där andra villkor för användande anges skall dessa gälla.